Katalog proizvoda - Ostali delovi

Nosači ramova služe oslanjanju ušica ramova prilikom postavljanja u košnicu. Korišćenjem nosača, ramovi na njima “vise" čime je kontaktna površina između ušica ramova i tela nastavka svedena na minimalnu.

Tanke limene trake, dužine 270mm. Paket sadrži 50 komada razmaka.

AŽ razmak za 11 i 12

Australijska stega namenjena je vezivanju elemenata košnica u cilju sprečavanja pomeranja pri seobi i transportu košnica

Hranilice su deo pčelarske opreme koja se koristi za prihranjivanje pčela. Ovaj model hranilice je predviđena da se postavlja u zbeg košnice. Zapremina hranilice je 1l.

Izolator matice na ramu koristi se za blokiranje matice čime se ograničava broj ćelija za polaganje jaja.Ram izolator se najčešće primenjuje pri uzgoju matica sa ciljem blokiranja matica rodonačelnica, odnosno dobijanja larvi približno iste starosti.

Izolator matice na ramu koristi se za blokiranje matice čime se ograničava broj ćelija za polaganje jaja.Ram izolator se najčešće primenjuje pri uzgoju matica sa ciljem blokiranja matica rodonačelnica, odnosno dobijanja larvi približno iste starosti. Izolator je naprevljen za DB ramove ,u izolator staje 3 rama.

Nosač za prenos košnica je praktična alatka namenjena da pčelaru olakša prenos košnica.

Stranica:1