Katalog proizvoda - Dimilice i delovi dimilica

Proizvodi se od pocinkovanog lima.Specijalna zaštitna mreža omogućava kačenje o zid košnice za vreme pregleda i sprečava da dođe do opekotina.Pojačan je sastav meha i ložišta.

Proizvodi se od pocinkovanog lima sa većim ložištem.Specijalna zaštitna mreža omogućava kačenje o zid košnice za vreme pregleda i sprečava da dođe do opekotine.Pojačan je sastav meha i ložišta.

Poizvodi se od prohrom lima.Specijalna zaštitna mreža omogućava kačenje o zid košnice prilikom pregleda i sprečava da dodje do opekotine.Pojačan je sastav meha i ložišta.

Uložak se ubacuje u ložište dimilice.Produžava trajanje ložišta i omogućava lako čišćenje.

Veličina meha je univerzalna tako da odgovara svim dimilicama.

Meh je univerzalne veličine i odgovara svim dimilicama.

Za tretiranje pčela zadimnjavanjem koristimo dimilicu sa teglicom. Kroz providnu teglicu pratimo da li je izgoreo papirić kako bi smo znali da li je data prava doza leka.

Za veći broj košnica koristimo baterijsku dimilicu koja nam omogućava da mnogo brže iztretiramo pčelinja društva. Koristi dve male baterije od 1,5V. Zapaljeni listić se ubaci u sulundar a po uključenju propeler povlači dim i ubacuje u košnicu.

Izrađuje se od prohrom lima.Specijalna zaštitna mreža omogućava kačenje o zid košnice tokom pregleda i sprečava da dođe do opekotine.Pojacan je sastav meha i ložišta.

Stranica:1