Katalog proizvoda - Zatvarači leta

Zatvarač leta je dvodelni i izrađen je od pocinkovanog lima. . Zatvarači leta namenjeni su za zatvaranje, odnosno korekciju otvora za ulaz pčela u košnicu. Koriste se za sprečavanje ulazaka krupnih insekata i miševa u košnicu.

Zatvarač leta je trodelni i izrađen je od pocinkovanog lima. . Zatvarači leta namenjeni su za zatvaranje, odnosno korekciju otvora za ulaz pčela u košnicu. Koriste se za sprečavanje ulazaka krupnih insekata i miševa u košnicu.

Zatvarač leta je jednodelni i izrađen je od pocinkovanog lima. . Zatvarači leta su namenjeniza zatvaranje, odnosno korekciju otvora za ulaz pčela u košnicu. Koriste se za sprečavanje ulazaka krupnih insekata i miševa u košnicu..

Stranica:1