Katalog proizvoda - Centrifuge

Centrifuga je namenjena radu sa ramovima LR. U Centrifugu staje 6 ramova,pri čemu se ram postavlja po obodu rotora (koša),pod pravim uglom u odnosu na osovinu.Centrifuga ima ručni pogon sa kočnicom.

Centrifuga je namenjena radu sa ramovima LR. U Centrifugu staje 6 ramova,pri čemu se ram postavlja po obodu rotora (koša),pod pravim uglom u odnosu na osovinu.Centrifuga ima ručni pogon sa kočnicom.

Centrifuga je namenjena radu sa ramovima LR. U Centrifugu staje 6 ramova,pri čemu se ram postavlja po obodu rotora (koša),pod pravim uglom u odnosu na osovinu.Centrifuga ima ručni pogon sa kočnicom.

Centrifuga je namenjena radu sa ramovima LR. U Centrifugu staje 6 ramova,pri čemu se ram postavlja po obodu rotora (koša),pod pravim uglom u odnosu na osovinu.Centrifuga ima ručni pogon sa kočnicom.

Centrifuga je namenjena radu sa ramovima DB. U Centrifugu staje 4 rama,pri čemu se ram postavlja po obodu rotora (koša),pod pravim uglom u odnosu na osovinu.Centrifuga ima ručni pogon sa kočnicom.

Centrifuga je namenjena radu sa ramovima DB. U Centrifugu staje 4 rama,pri čemu se ram postavlja po obodu rotora (koša),pod pravim uglom u odnosu na osovinu.Centrifuga ima ručni pogon sa kočnicom.

Centrifuga je namenjena radu sa ramovima DB. U Centrifugu staje 4 rama,pri čemu se ram postavlja po obodu rotora (koša),pod pravim uglom u odnosu na osovinu.Centrifuga ima ručni pogon sa kočnicom.

Centrifuga je namenjena radu sa ramovima LR. U Centrifugu staje 3 rama,pri čemu se ram postavlja po obodu rotora (koša),pod pravim uglom u odnosu na osovinu.Centrifuga ima ručni pogon sa kočnicom.

Centrifuga je namenjena radu sa ramovima LR. U Centrifugu staje 3 rama,pri čemu se ram postavlja po obodu rotora (koša),pod pravim uglom u odnosu na osovinu.Centrifuga ima ručni pogon sa kočnicom.

Stranica:1  2